web30s.vn
Quản trị web30s
  • Quản Trị Web30S Phổ Thông700,000 VNĐ / 1 tháng

   Đặc điểm:

   Thanh toán sử dụng

   Mô tả:

   - Bao gồm các chức năng của gói Web30s cơ bản, nhưng có thêm phần hỗ trợ nhập liệu và thiết kế banner.

   Chi tiết:

   - Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách... của doanh nghiệp) : 10 lần/tháng.

   - Cập nhật, đăng tải thông tin sản phẩm, dịch vụ lên website : 30 sản phẩm/tháng.

   - Thiết kế banner (Một banner không được phép chỉnh sửa quá 3 lần) : 1 banner/tháng

   Để sử dụng ứng dụng này, quý khách cần có gói dịch vụ Web30s

   thanh toán ngay

  KHO ỨNG DỤNG KHÁC ...
  X Tư vấn miễn phí

  Xin chào

  P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

  Chat với sales