web30s.vn
  • Tồn kho nâng cao

   80,000 VNĐ / 1 tháng

   Đặc điểm:

   Ứng dụng Quản lý tồn kho nâng cao là tính năng cho phép Nhà bán hàng có thể kiểm đếm thực tế kho bảo quản sản phẩm. Từ đó giúp Nhà bán hàng quản lý tình trạng còn/hết hàng, dự đoán tình hình nhập/xuất hàng, tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận của Nhà bán hàng.
   Các tính năng của Quản lý tồn kho nâng cao gồm có:
   + Thống kê tồn kho.
   + Quản lý Phiếu nhập / xuất kho.
   + Tính năng kiểm kho.
   + Tính năng cảnh báo tồn kho.
   Nhà bán hàng có nhiều cửa hàng, nhiều kho hàng với đặc điểm quản lý phức tạp thì Ứng dụng Quản lý tồn kho nâng cao mới đáp ứng tốt cho các yêu cầu của Nhà bán hàng.

   Để sử dụng ứng dụng này, quý khách cần có gói dịch vụ Web30s

   thanh toán ngay

   ứng dụng mới nhất

   Khám phá những ứng dụng bán hàng mới nhất.

  X Tư vấn miễn phí

  Xin chào

  P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

  Chat với sales