web30s.vn
Quản trị web30s
  • Tìm Kiếm Nâng Cao20,000 VNĐ / 1 tháng

   Đặc điểm:

   Bổ sung các kiểu tìm kiếm cho từ khóa như:

   - Vị trí từ khóa đầu ([từ khóa]*). Ví dụ: web30s*;

   - Vị trí từ khóa giữa (*[từ khóa]*). Ví dụ: *web30s*;

   - Vị trí từ khóa cuối (*[từ khóa]). Ví dụ: *web30s;

   - Vị trí khóa đầu và cuối ([từ khóa]*[từ khóa]). Ví dụ: w*30s;

   Áp dụng: từ phiên bản giao diện 3.0

   Để sử dụng ứng dụng này, quý khách cần có gói dịch vụ Web30s

   thanh toán ngay

  KHO ỨNG DỤNG KHÁC ...