web30s.vn

STT Nội dung Công việc của P.A Việt Nam Công việc của Quý khách Số ngày
1 Thu thập thông tin yêu cầu từ khách hàng Trao đổi với khách hàng về các chức năng của website cần làm 5
Viết bản thiết kế gửi cho khách hàng Nhận bản thiết kế và góp ý nếu có
Thống nhất nội dung cần làm và chi phí của dự án
2 Ký hợp đồng P.A in, ký 2 bản Hơp đồng và gởi cho khách hàng Khách hàng ký 2 bản hợp đồng và gởi lại cho P.A 1 bản 1
3 Thanh toán phí đợi 1 Gởi yêu cầu thanh toán chi phí đợt 1 của hợp đồng Thanh toán chi phí Đợt 1 của hợp đồng 1
4 Cung cấp dữ liệu mẫu P.A gởi yêu cầu cung cấp dữ liệu Khách hàng cung cấp thông tin theo yêu cầu của P.A: Thông tin công ty, logo, hình ảnh, thông tin sản phẩm dịch vụ, ... 1
5 Thiết kế giao diện P.A tiến hành thiết kế giao diện Chờ bản thiết kế giao diện 3
6 Demo giao diện website Gửi Demo giao diện Xem và Duyệt Demo giao diện 3 - 5 (Tùy vào từng dự án)
Chỉnh sửa giao diện (nếu có) Yêu cầu chỉnh sửa giao diện (nếu có)
Xác nhận đồng ý giao diện bằng văn bản
7 Tiến hành Lập trình P.A tiến hành lập trình theo bản Giao diện đã duyệt Chờ bản Demo website 5 - 10 (Tùy vào từng dự án)
8 Demo website Upload bản demo website lên server demo và thông báo khách hàng
Tiến hành chỉnh sửa theo các góp ý của khách hàng
Khách hàng vận hành thử và thống nhất các chức năng của website
Góp ý chỉnh sửa (nếu có)
7
Xác nhận đồng ý Demo website bằng văn bản 1
9 Đào tạo quản trị website Đào tạo quản trị website Tiếp nhận phần quản trị website 1
10 Bàn giao website Gởi yêu cầu thanh toán chi phí còn lại của hợp đồng Thanh toán chi phí còn lại của hợp đồng 2
Upload website lên hosting thật của khách hàng
Bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý
Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý
11 Bảo hành Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng Sử dụng và thông báo các lỗi "nếu có" trong quá trình sử dụng trong thời gian bảo hành 365