web30s.vn
Quản trị web30s
  • Đánh giá sản phẩm50,000 VNĐ / 1 tháng

   Đặc điểm:

   Thanh toán sử dụng

   - Gia tăng sự tương tác với khách hàng từ tính năng tạo kênh đánh giá sản phẩm.

   - Với các đánh giá của các khách hàng trước cho sản phẩm cụ thể sẽ kích thích nhu cầu hay quyết định mua hàng của khách hàng sau.

   - Cho phép dễ dàng lọc đánh giá, bình luận tốt.

   * Áp dụng: từ phiên bản giao diện 4.0


   Để sử dụng ứng dụng này, quý khách cần có gói dịch vụ Web30s

   thanh toán ngay

  KHO ỨNG DỤNG KHÁC ...
  X Tư vấn miễn phí

  Xin chào

  P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

  Chat với sales