YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG VỀ

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

 • THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
 • Tên dự án (*)

 • Công ty

 • Người liên hệ

 • Điện thoại (*)

 • Email (*)

 • MỤC TIÊU WEBSITE
 • 1. Loại hình website (*)

 • 2. Đối tượng người dùng / khách hàng của trang web
 • Theo độ tuổi

 • Theo nghề nghiệp

 • Theo thu nhập

 • 3. Sản phẩm / dịch vụ chính của công ty

 • NỘI DUNG HẠNG MỤC VÀ TÍNH NĂNG
 • 1. Tính năng cơ bản

 • 2. Tính năng khác

 • 3. Sitemap đề xuất

 • PHONG CÁCH THIẾT KẾ
 • 1. Phong cách thể hiện của trang web

 • 2. Tông màu chủ đạo trong thiết kế
 • Gam màu trung tính

 • Gam màu lạnh

 • Gam màu nóng

 • Màu khác

 • 3. Địa chỉ các trang web có thiết kế yêu thích (Link Demo) (*)

 • 4. Nội Dung Mô Tả Website Quý Khách (*)

 • 4. Ấn phẩm có thể cung cấp phục vụ trong thiết kế

 • THÔNG TIN KHÁC
 • 1. Các dịch vụ đi kèm

 • 2. Yêu cầu về thời gian hoàn thành website

 • 3. Ngân sách dự kiến thực hiện website (đvt: đồng)

 • 4. Chiến dịch Marketing doanh nghiệp đang thực hiện

 • Vui lòng check vào ô này nếu Quý khách tự nhập thông tin

 • THÔNG TIN NHÂN VIÊN HỖ TRỢ
 • Email nhân viên kinh doanh P.A Việt Nam hỗ trợ Quý Khách:

 • File đính kèm (*.doc, *.docx, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.rar, *.zip, *.jpg, *.png, *.gif)
 • Mã bảo vệ (*)